Volodymyr GOLYK
Volodymyr GOLYK
Shupyk National Medical Academy for Postgraduate Education
Medical rehabilitation, Physiotherapy and Sports medicine
Docent
Dorohozhytska
9
Kyiv
UKRAINE